atk-kerho.ruut.
  – open your core.

Yleistä

LTKY:n ATK-kerho Ruut on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan alainen organisaatio, joka tarjoaa tietoteknisiä palveluja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Ruutin tarjoamia palveluja ovat:

Kerhon palvelujen käyttöönottoon on ohjeet liittymissivulla.

Ruutin hallitukseen, ylläpitoon, ja muihin aktiiveihin saa yhteyden parhaiten käyttämällä sähköpostilistaa ruut-hallitus (at) ltky.lut.fi.